استخدام مدیر اشتغال و کارآفرینی

انجمن خیریه ۱۴ معصوم(ع) اهواز در پست سازمانی مدیر اشتغال و کارآفرینی استخدام مینماید شرایط و توضیحات مربوط به استخدام در تصویر ذیل آمده است

جذب نیرو آقا و خانم.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های:

۰۶۱۳۲۹۳۳۸۰۰ الی ۹ داخلی ۱۹۲ در ساعات ( ۹ صبح الی ۱۳ جناب آقای جعفرخادم معاونت اجتماعی)تماس حاصل فرمایید

دفتر مرکزی : اهواز – خیابان دکتر شریعتی (سی متری) روبروی سقاخانه

استخدام

Views: 119